Loading...
Ako postupovať v prípade úmrtia 2017-06-02T14:23:59+00:00
Ako postupovať v prípade úmrtia
Zákon o pohrebníctve
Prevádzkový poriadok
Povinnosti nájomcu a návštevníkov

Ako postupovať v prípade úmrtia

1. Ak nastalo úmrtie doma:

zavolať pohotovosť alebo lekára, ktorý vykoná obhliadku zosnulého  a vystaví doklad: „list o prehliadke zosnulého“

 • ak lekár nenariadi pitvu  môžete ihneď volať Vami zvolenú  pohrebnú službu
 • ak je nariadená pitva lekárom zmluvná pohrebná služba, ktorú zabezpečí lekár, prevezie  zosnulého   na patologicko – anatomické oddelenie a naspäť do nášho chladiaceho zariadenia alebo na Vami určené miesto .

 

 2. Ak nastalo úmrtie v nemocnici:

 • personál nemocnice Vám oznámi úmrtie príbuzného
 • prevoz na patologické oddelenie zabezpečí zmluvná pohrebná služba
 • pozostalí si zvolia pohrebnú službu podľa vlastného výberu

 3. Ak nastalo úmrtie na ulici, na ceste, …

 • zavolať pohotovosť ( lekára )
 • zavolať políciu

–    prevoz z miesta úmrtia zabezpečí polícia zmluvnou pohrebnou službou

–    pozostalých kontaktuje polícia a informuje o úmrtí

–    pozostalí si zvolia pohrebnú službu podľa vlastného výberu 

V najbližší pracovný deň odporúčame pozostalým dostaviť sa do kancelárie správy cintorínov na Kamennej ceste č. 1 v Trnave za účelom vybavenia pohrebného obradu. Je potrebné priniesť, list o prehliadke zosnulého, ktoré vystavil súdny lekár alebo lekár na byte. Správa cintorínov zabezpečí všetky náležitosti týkajúce sa pochovania zosnulého na cintoríne, alebo poslednej rozlúčky pred kremáciou,  priebeh pohrebného obradu, pridelenie hrobového miesta a vydanie užívacieho práva k hrobovému miestu na cintoríne, kde si pozostalí želajú zosnulého pochovať.

Doklady potrebné k zabezpečeniu pohrebu, poslednej rozlúčky:

 • občiansky preukaz zosnulého
 • občiansky preukaz vybavovateľa pohrebu
 • list o prehliadke zosnulého
 • prítomnosť nájomcu  hrobového miesta, do ktorého sa bude pochovávať