Loading...
Prevádzkový poriadok 2017-06-02T14:24:22+00:00
Ako postupovať v prípade úmrtia
Zákon o pohrebníctve
Prevádzkový poriadok
Povinnosti nájomcu a návštevníkov

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok upravuje prevádzkovanie pohrebísk na území mesta Trnava, ktorých je mesto vlastníkom , respektívne správcom na základe osobitých  zmlúv.  Prevádzkový poriadok sa vzťahuje na prevádzkovateľa pohrebiska, na nájomcov, obstarávateľov pohrebov, na poskytovateľov služieb na pohrebisku a na návštevníkov pohrebiska.

 

 

Znenie celého prevádzkového poriadku